Optymalizacja stron

Optymalizacja jest to proces, który polega na znalezieniu najlepszego rozwiązania, uwzględniając określone kryterium. Jest to działanie, które ma na celu osiągnięcie jak najlepszych korzyści, przy jednoczesnych minimalnych kosztach. Jeżeli zaś chodzi o strony internetowe to optymalizacja polega na uwzględnieniu jakości treści strony internetowej, kodu oraz grafiki dla odpowiedniej kategorii witryny internetowej. Oczywiście uwzględniając szereg kryteriów charakterystycznych dla konkretnej branży, produktu czy też usługi. Nie należy jednak utożsamiać optymalizacji strony z jej całościową przebudową, ponieważ zazwyczaj taka optymalizacja obejmuje tylko niektóre aspekty. Optymalizacja stron WWW dotyczy zazwyczaj dwóch aspektów: treści oraz kodu. Po pierwsze optymalizacja strony pod względem treści polega na ustaleniu hierarchii słów kluczowych, określeniu nagłówków, przystępności.

Jednak nie należy również przesadzać z ilością słów kluczowych, bo tekst ma być dostępny dla zwykłych użytkowników. Z kolei optymalizacja strony pod względem kodu polega poprawnej validacji kodu, usunięciu wszystkich błędów lub elementów kodu html/php tak aby nie powodowały one problemów z jej dostępnością dla robotów wyszukiwarek. Należe także zadbać o jej zgodnoś ze standardami programowania oraz. Wszystkie te elementy wpływają na częstotliwość wyświetlania i ilość wyszukiwania owej strony przez różne wyszukiwarki internetowe. W praktyce oznacza to, lepszą dostępność strony oraz podstron dla robotów wyszukiwarek takich jak Google oraz Bing. Dzięki dobrze zoptymalizowanej treści oraz poprawie kodu roboty mogą bez problemu może przechodzić z jednej do drugiej podstrony indesując szybko i sprawnie zawartość strony internetowej. W praktyce optymalizacja stron WWW dla potrzeb wyszukiwarek internetowych jest bardzo ważna, ponieważ w dużej mierze od tego procesu zależy skuteczne pozycjonowanie strony. Można śmiało przyjąć także, że dobra pozycja strony w hierarchii wyszukiwarek zależy bezpośrednio od prawdiłowej optymalizacji strony. A im wyższa pozycja strony w indeksie wyszukiwania, tym zwiększe prawdopodobieństwo częstego odwiedzania jej przez internautów, które może się przełożyć na poszukiwane przez nas konwersje, czy to sprzedaży produktu, czy też pozyskania danych klienta lub fana na stronie społęcznościowej.

Optymalizacja stron internetowych jest bardzo ważna, a jej skuteczność jest szybko zauważalna, ponieważ łatwo jest sprawdzić częstotliwość odwiedzania danej strony oraz pozycje w wynikach indeksu danej wyszukiwarki. Optymalizacja pozwala na uzyskanie przejrzystej oraz systematycznej strony, na której tagi są używane zgodnie z ich przeznaczeniem, a layout jest odseparowany od treści. Optymalizacja stron WWW pomaga nie tylko w działaniach promocyjnych i konkurencyjnych, ale również działa w sferze emocjonalnej, bo zoptymalizowane strony są bardziej przyjazne i dostępne dla użytkowników. Ważne jest także to, aby strona internetowa była dostępna dla niepełnosprawnych, ponieważ wówczas znacznie wzrasta jej ranga.