Reklama internetowa

Reklama jest to forma przekazu, która polega na przedstawieniu dobrych i pozytywnych cech danego produktu, firmy bądź usługi. Głównym celem reklamy jest skłonienie do nabycia danej rzeczy lub do popierania danej idei. Reklamy są wykorzystywane głównie w celach marketingowych i komercyjnych, przez co przyczyniają się na przykład do wzrostu sprzedaży danego produktu. Wyróżnia się kilka typów reklamy od reklamy prasowej, radiowej czy telewizyjnej, po najbardziej nowoczesną i popularną reklamę internetową. Reklama internetowa jest to taka reklama, która jest prezentowana w Internecie. Jest szeroko stosowana, ponieważ dociera do każdej kategorii osób, bez względu na miejsce zamieszkania i strukturę czasową.

Jednak w przypadku reklamy internetowej dzisiejszych czasów duże znaczenie ma tak zwane profilowane audytorium, czyli możliwość skierowania reklamy internetowej do określonej grupy odbiorców, którzy będą jednocześnie najbardziej zainteresowani daną firmą, co maksymalizuje zyski i minimalizuje koszty. Przede wszystkim interaktywna reklama objawia się w graficznej formie, chociaż można również mówić o internetowej reklamie w postaci filmowych banerów, sponsorowanych linków czy też akcjach specjalnych.

Reklama internetowa jest też jedną z tańszych reklam, dlatego mogą z niej korzystać również małe firmy, które w Internecie prezentują swoje usługi. Głównie jest stosowana, aby zaprezentować nowy towar i zachęcić klientów do kupowania i popierania owego towaru, ale również działa stymulacyjnie na odbiorców, aby częściej odwiedzali strony WWW. Reklama internetowa charakteryzuje się wysokim stopniem elastyczności, co w praktyce oznacza, że można ją na każdym etapie nie tylko monitorować, ale również zmieniać.

Poza tym ważnym aspektem reklamy internetowej jest jej interaktywność, czyli możliwość realizowania efektywnego dialogu pomiędzy reklamodawcą, a odbiorcę. Duża popularność reklam w Internecie oraz znaczne jej natężenie sprawia, że obecnie reklamy internetowe muszą wyróżniać się, aby przyniosły zamierzone efekty. Wyróżniającą cechą reklamy internetowej jest również to, że odbiorca w znaczniej mierze sam decyduje czy chce daną reklamę zobaczyć, czy nie. Jego osobista percepcja jest więc istotna. Reklama internetowa to największy obecnie nosik informacji.